Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΔΟΥΒΑ «ΟΡΘΙΑΝΑ»

Ο αείμνηστος Γυμνασιάρχης Νικόλαος Παλιεράκης, γέννημα και θρέμμα του χωριού Ορθές, προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες στο Έθνος, ιδρύσας κρυφά ελληνικά σχολεία στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, ο οποίος και ετιμήθη με το μέγα παράσημο και του απενεμήθησαν τιμαί πρωθυπουργού όταν απεβίωσε, το έτος 1926.

Δεν υπάρχουν σχόλια: